ΣΚΟΠΟΣ

– Η ανάπτυξη των Χιονοδρομιών και άλλων Χειμερινών αθλημάτων.

-Η οργάνωση, επίβλεψη, διεύθυνση, καθοδήγηση, διάδοση και επιμέλεια της ανάπτυξης και εξέληξης παντός είδουςχιονοδρομικών δραστηριοτήτων.

– Η διοργάνωση, έγκριση και εποπτεία των αθλητικών αγώνων σχετικά με τα  αγωνίσματα που ασχολείται ο Όμιλος Χιονοδρόμων Τροόδους.

– Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όσον αφορά το άθλημα και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών του Ομίλου.

– Η ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών και μελών του Ομίλου με την φιλοσοφία και το πνεύμα του αθλητισμού.

– Η διοργάνωση σεμιναρίων, συζητήσεων, συνεδριάσεων και άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τα Χειμερινά αθλήματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΟΟΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Coming soon…